Perşembe, Temmuz 16, 2015

Günün İpucu: PowerShell ile SharePoint Web Application'ı Oluşturmak

SharePoint Central Administration Site üzerinden pek çok işlemi yapabiliyoruz ama zaman zaman seri halde işlemler yapmak istediğimizde ya da Central Administration Site üzerinden bir işlemi yapmayı deneyip yapamadığınızda PowerShell imdadınıza koşar. Microsoft dünyasında pek çok alanda çok fazla yetenekleri olan PowerShell'in SharePoint tarafında da yetenekleri azımsanmayacak kadar fazladır. Bu yazımızda ufak bir örnek ile SharePoint'te yeni bir WebApplication oluşturuyoruz. Neden mi? Central Administration üzerinden hata alıyorum :)

SharePoint Management Shell'i açmak için yapmanız gereken ilk iş Windows arama ekranına SharePoint Management Shell yazmak ve uygulamayı "Run as Administrator" seçeneği ile açmak bu adımdan sonra SharePoint Farm'ı üzerindeki her işlemi PowerShell komutları ile yapabilirsiniz. Web Application oluşturmak için aşağıdaki kod bloğunu kullanabilirsiniz.

İlk olarak yeni bir Authentication Provider oluşturarak işe başlıyoruz.

$ap = New-SPAuthenticationProvider

Bu adımın ardından aşağıdaki komutlar ile 80. Porttan yayın yapan host header'ı burakbatur.com olan, SQL01 sunucusunda wss_content_burakbaturcom DB'sini kullanan ve yeni bir Application Pool'u olan bir Web Application oluşturabilirsiniz.
 
New-SPWebApplication -Name "SharePoint - burakbatur.com" -Port 80 -HostHeader burakbatur.com -URL "http://burakbatur.com" -ApplicationPool "SharePoint - burakbatur.com" -ApplicationPoolAccount (Get-SPManagedAccount "BBAS\SPAdmin") -AuthenticationProvider $ap -DatabaseServer "SQL01" -DatabaseName "WSS_Content_burakbaturcom"

Komut hakkında daha detaylı bilgiye https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff607931.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.

Hiç yorum yok: