Salı, Temmuz 14, 2009

stsadm aracı ile bir web application'ın Backup'ını almak

stsadm.exe SharePoint üzerinde komut satırı aracılığı ile işlem yapmak için kullanabilecek bir araçtır, özellikle üçüncü parti bir yazılım kullanılmıyor ise Backup'ları zamanlamak için stsadm.exe kilit rol oynamaktadır. Aracın kendi yardımından portalın tamamının yedeğini almak için örneklere erişilebilmektedir ancak bilineceği üzere, SharePoint portalın herhangi bir bölümünün de yedeğinin alınmasına olanak tanımaktadır.Portalın herhangi bir bölümünün yedeğini almak için stsadm aracına item parametresi ile hangi bölümün yedeğinin alınacağı belirtilmelidir, burada bir soru işareti daha bizi karşılıyor item parametresine belirtilecek olan bölüm adının nereden elde edileceği!
SharePoint'te yedeği alınabilecek olan bölümlerin listesini iki farklı şekilde öğrenebilirsiniz ilk yöntem ki bu kolay olanı; Central Administration Site üzerinde Operations tabından yeni bir Backup alma işlemi başlatıyormuş gibi yapıp portalın tüm içeriği görüntülenebilir. İkinci yöntem ise stsadm aracının Bakup opeasyonunda showtree parametresi tercih edilebilir.
showtree parametresini kullanmak için stsadm.exe'nin bulunduğu dizine gidildikten sonra aşağıdaki komut çalıştırılır.

stsadm.exe -o backup -showtree


Komut çalışıtırdıktan sonra portalın içeriği aşağıdaki gibi görüntüleniyor olacaktır.


Görüntülenmekte olan bileşenlerden istenilen bölümün backup'ını almak için stsadm.exe aşağıdaki söz dizimi ile çalıştırılabilir.

stsadm.exe -o backup -directory \\NetronPortal\backup -backupmethod full -item "SharePoint - 80"


Yukarıdaki söz dizimi aracılığı SharePoint'e SharePoint - 80 isimli web application'ının backup'ının paylaşımda bulunan backup isimli klasöre alınacağı belirtilmiş oluyor.

Hiç yorum yok: